Уроци по БЕЛ - подготовка за кандидатстуентски изпити

Уроци БЕЛ за кандидат-студенти

Индивидуално обучение за кандидатстудентски изпити по БЕЛ :

в Софийския университет “Св. Климент Охридски” (специалности: “право”, “психология”,” културология”, “философия”, “балканистика”, “българска филология” и др.);

в УНСС (почти всички специалности)  и  в други университети, приемащи с тестов изпит (Пловдивския, Търновския, Благоевградския):

На тази страница ще намерите информация за индивидуално обучение по БЕЛ.

Ако се интересувате от групово обучение / курсове по БЕЛ - Вижте информация и за курсове по БЕЛ - групова подготовка за кандидатстуденстки изпит по БЕЛ.

 

I. Принципни предимства на индивидуалното обучениенесравними с другите типове образователна подготовка:

1.      Концентрацията на преподавателя само върху един обект на обучение повишава максимално степента на персоналната му отговорност.

2.      Индивидуалният контакт дава възможност на учителя за пълно опознаване на интелектуалните и психологическите качества на курсиста, а оттук – за използване на най-адекватните и ефикасни подходи за неговото обучение.

3.      Индивидуалното обучение осигурява стопроцентово уплътняване на урочното време, защото липсват фактори за разсредоточаване на преподавателското внимание.

4.      Обучаемият има възможност свободно да споделя своите проблеми при усвояването на материала, да задава въпроси и така да подпомага методическата ориентация на преподавателя в хода на урока.

5.      Всички анкети, изследващи преподаването в центровете за извънкласна подготовка, сочат индивидуалното обучение като най-резултатно!!!

 

II. Конкретни предимства, предлагани от нашия курс на индивидуална подготовка по БЕЛ:

1.     Образцов преподавател с отлични резултати в кандидатстудентската подготовка (с над 30-годишен стаж в проверката на приемния изпит в СУ), който гарантирауспешно представяне;

2.     “Скайп-форма обучение” на ученици, живеещи в провинцията (спестяване на разходи за път, квартира; възможности за директен родителски контрол);

3.     Уникална специфика на урочния модел – курсистът получава в процеса на кандидатстудентското обучение и сериозна подготовка за матурата по БЕЛ.

4.     Прилагане на най-модерни преподавателски стратегии, изграждащиумения:

-         за разработка на интерпретативно съчинение;

-          за диалогично четене на два цитата (втората изпитна задача);

-         за писане на есе по литературен проблем; (есето е основна форма на самопредставяне вевропейските  университети!);

-         за решаване натестове за прием в УНССи други университети :

·   иновативни и интерактивни уроциза едновременно придобиване на знания върху различни по формат изпити по БЕЛ;

·   специфични сугестивни похвати за урочно въздействие;

·   видео, аудиоматериали, електронни уроци и тестове;

·   онлайн контролни проверки;

5.     Надхвърляне на традиционните цели на обучението (успех на приемните изпити) и развиване на комплексни умения  у обучаемия:

·        за моделноинтердисциплинарно мислене;

·        за развитие на самостоятелните критически способности на ума;

·        за подреденост на мисълта истройност на изказа;

·        за убедително и аргументирано участие в публичнидискусии;

·        за волева мотивацияи концентрация на мисълта;

·        за увереност в собствените възможности;

6.     Бонуси:

      -   Подпомагане на ученици в конкретната им работа по БЕЛ в училище

          (в  подготовка за домашни, класни и контролни работи, презентации)

 

 БЕЗПЛАТНО:

·        снабдяване спомощни материали с най-актуалната изпитна информация:

a.     сборници с разработки на кандидатстудентско съчинение за СУ;

b.     изпитни и примерни тестове по език и литература за УНСС;

c.      експертни тестове, съобразени с най-новия формат на матурата;

 

·        провеждане на онлайн пробни изпити с най-подробен коментар на грешките и цялостно оценяване според университетските стандарти;

·        провеждане на регулярни контролни проверки;

 

III. Форми на индивидуалното обучение (на живо или в онлайн):

   Поливалентни (комбинирани):

-         комплексно и паралелно обучение върху различните изпитни форматис цел повишаване на шансовете за прием в различни университети;

   Тясно специализирани:

-         подготовка само върху един тип приемен изпит по български език и литература(за СУ“Св. Кл. Охридски” или за УНСС  - изпит втестова форма)

 

IV. Специфичен тип подготовка:

-         “изпреварващ тип обучение” на ученици от 11 клас за успешно представяне   догодина още на предварителните кандидатстудентски изпити по литература в СУ (през април) и в УНСС (от октомври – до април);

Тази формае предпочитана от единайстокласници, решили да кандидатстват “право” в СУ, за да могат да разсредоточат в две години тежката подготовка по предметите “литература” и “история”, с които се влиза в посочената специалност;

Тази форма е предпочитана от единайстокласници, познаващи системата за прием в УНСС: множество предварителни изпити (от октомври до април), включващи неизучаван материал от обучението по литература за 12 клас;

 

V. Видове курсове за индивидуално обучение:

 

     БЕЛ за 12-и клас:

 Целогодишен:

       - Продължителност: от септември до април;

       Времетраене на един урок – 3 часа и 20 минути (5 учебни часа);

       - Занимания:   веднъж седмично;

  Интензивен:

      - Продължителност: от октомври до  януари;

       - Времетраене на един урок – 3 часа и 20 минути (5 учебни часа);

       Занимания:   2 пъти седмично;

   Експресен:

       - Продължителност: от февруари до май;

        Времетраене на един урок – 3 часа и 20 минути (5 учебни часа);

        Занимания:   2 пъти седмично;

 

        БЕЛ за 11-и клас  (с “изпреварващ” тип обучение):

   Целогодишни:

      Продължителност:

-   от септември до април (от началото на 11-и клас);

               -     от януари  до  юни (от края на първия срок до завършване на учебната година);

-    от април до октомври (това е пролетно-летен вариант, обхващащ и лятната ваканция, и началото на 12 –и клас);

     Времетраене на един урок – 3 часа и 20 минути (5 урочни часа);

     Занимания:   веднъж седмично

   Интензивни:

     Продължителност: от юни до  септември (периода на лятната ваканция);

     Времетраене на един урок – 3 часа и 20 минути (5 учебни часа);

     Занимания:   2 пъти седмично

 

VI. Допълнителна информация:

С изпита по БЕЛ в СУ може да се кандидатства за следните  специалности:

1.   Балканистика (+история)

2.   Право (+история)

3.   Философия

4.   Психология

5.       Културология

6.       Библиотечно-информационни науки

7.       Педагогика

8.       Социални дейности

9.       Неформално образование

10.  Българска филология

11.  Славянска филология

12.  Румънска филология

13.  Арменистика и Кавказология

14.  Предучилищна и начална училищна педагогика

15.  Социална педагогика

16.  Специална педагогика

17.  Логопедия

18.  Физическо възпитание и спорт

 

Вижте информация и за курсове по БЕЛ - групова подготовка за кандидатстуденстки изпит по БЕЛ.

Използваме "бисквитки", за да подобрим нашия уебсай и работата ви с него като негови потребители. С използването на сайта, Вие се съгласявате с това. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk