Летни курсове по БЕЛ и Математика

Летни курсове по БЕЛ и Математика за 7 клас

Летните курсове в ОЦ "Студио S" осигуряват интензивно обучение за ученици, завършили 6 клас. Чрез тези курсове учениците преговарят и задълбочават взетия материал до 6 клас. Летните занимания дават възможност на курсистите да се съсредоточат само върху конкретното обучение и да използват повечето свободно време за една по-задълбочена подготовка. Учебната програма в летните курсове е съобразена с изпитния формат на НВО.

Уважаеми родители и бъдещи седмокласници,
Предстои Ви една трудна учебна година и от подготовката на ученика по БЕЛ и Математика зависи в кое училище ще бъде приет. Всички желаем за децата си най-доброто, затова нека да им помогнем да се подготвят добре.

 Летен курс по БЕЛ върху Трансформационен преразказ

Образователен център „Студио S” предлага интензивен десетдневен летен курс по БЕЛ за  трансформационен преразказ.

Трансформационния преразказ се изучава в 5 клас. За съжаление не е включен в програмата за 6 и 7 клас, а е ключов въпрос в теста за НВО за 7 клас по БЕЛ. В този курс ще припомним, задълбочим и изградим пълни умения за създаване на трансформационен преразказ. Децата ще получат пълна методика за това как да напишат своя преразказ, за да могат прилагайки я на изпита, да постигнат максимален брой точки при оценяването на този въпрос - 35 т. от общо 100 т. 

Хорариум – 40 уч. ч. /4 уч. ч. на ден/

Начало – 19 юни 2017; Край – 30 юни 2017 г.   /без събота и неделя/

Модул 1 - от 19 юни до 23 юни. Цена - 120 лв

Модул 2 - от 26 юни до 30 юни. Цена - 120 лв

При заплащане ден за ден - 35 лв/ден

Часове на провеждане: 10.00 - 13.00 ч.  /с включени почивки с общо време - 20 минути/

 

 Летен курс по Математика "Наваксай пропуснатото"

Интензивен десетдневен летен курс по Математика, в който ще се припомнят и затвърдят основните математически проблеми, залегнали в програмата за 6 клас и които са включени в тестовете за НВО за 7 клас. Учениците ще бъдат диагностицирани и ще им се осигури подготовка, с която да запълнят пропуски в знанията и уменията си от материала за 6 клас.

Хорариум – 30 уч. ч. /3 уч. ч. на ден/

Начало – 20 юни 2016; Край – 1 юли 2016 г.   /без събота и неделя/

Модул 1 - от 19 юни до 23 юни. Цена - 90 лв

Модул 2 - от 26 юни до 30 юни. Цена - 90 лв

При заплащане ден за ден - 35 лв/ден

Часове на провеждане: 13.30 - 16.30  /с включени почивки с общо време - 15 минути/