Английски език за матура 12 клас

Предлагаме специализирано обучение по Английски език за матура 12 клас. 

Изборът на дванадесетокласниците за втората задължителна матура по свободноизбирама дисциплина много често е Английски език. Разбираемо, те разчитат на своите знания по английски език. Трябва да се има предвид, че форматът на изпита е специфичен и че за да се постигне добър успех, трябва да се покажат определени знания и умения по английски език.

Курсът по английски език  - подготока за матура, който предлагаме на дванадесетокласниците, включва всичко необходимо за ОТЛИЧНОТО представяне на матурата по английски език.

Курсът се провежда онлайн със преподавател в реално време във виртуална класна стая.

Хорариум - 60 учебни часа - всяка седмица по 4 уч. часа.

Време на провеждане - неделя.

Курсът стартира първата неделя на октомври.

Час на провеждане: от 13.00 до 16.00 часа  /с две почивки по 10 минути/

ЦЕНА: 220 лв.