Тест за кариерно ориентиране

Тест за професионално ориентиране

Тест за професионално ориентиране

Знаем колко трудно е понякога да се избере професия. Много често завършващите гимназисти още нямат визия за своето бъдеще в професионален план. Родителите, от своя страна, не винаги са убедени, че трябва твърдо да се намесят във взимането на това важно решение. Дори и да имат желание детето им да избере една или друга професия, те не могат да са сигурни, че това е правилния път за тяхното дете. Самопознанието е дълъг процес, а е толкова важно да го имаме в този момент на избор на професия и съответно в избора на специалност и университет, в който да я придобием. 

Затова ОЦ "Студио S" предоставя ТЕСТ за професионално ориентиране, с който да се доближите до самопознанието и който да Ви помогне да вземете правилното решение в избора на професия.

Попълнете следния формуляр, за да получите Теста за професионално ориентиране: