Рисуване | Рисуване за кандидат-студенти | Подготовка по рисуване | Изготвяне на портфолио


Курсове по рисуване за кандидат-студенти | Уроци по рисуване за кандидат-студенти | Изготвяне на портфолио за кандидатстване в университети у нас и в чужбина

"Студио С" предлага на кандидат-студентите подготовка по рисуване за конкурсните изпити по изобразително изкуство за различните ВУЗ-ове у нас и в чужбина и специалности с такива изпити. Курсовете по рисуване при нас са насочени към подготовка за ИЗПИТИ по РИСУВАНЕ и/или изготвяне на ПОРТФОЛИО с рисунки за следните специалности: архитектура, интериорен дизайн, графичен дизайн, инженерен дизайн, продуктов дизайн, анимация, озеленяване,  моден дизайн, визуални изкуства и др. Изготвянето на портфолио с рисунки е насочено към кандидатстване в учебни заведения в страната и чужбина. Подготовката на портфолиото с рисунки е съобразено със специфичните изисквания за всяко учебно заведение и специалност: /архитектура, графичен дизайн, инженерен дизайн, продуктов дизайн, интериорен дизайн, моден дизайн, визуални изкуства, анимация, мултимедия и други с изпити по рисуване/. Подготовката за изпитите по рисуване включва различни задачи в зависимост от ВУЗ-а и специалността.

Обучението по рисуване в "Студио S", макар и в група, е индивидуално. Всеки работи по програма, изготвена лично за него и съобразена с неговите цели и темпо. Затова включването в група по рисуване може да стане във всеки момент. На всеки курсист се преподава теорията на изобразителното изкуство от самото начало. Но научавайки и разбирайки теорията на рисуването, това все още не означава, че можете да рисувате. Рисуването е процес, който изисква време и постоянство и е трудно да се усвои за 2 или 3 месеца. Не оставяйте подготовката си по рисуване за последния момент.

РИСУВАНЕ в СОФИЯ - групи:

Понеделник сутрин - 8.30 - 12.30 ч.;
Понеделник следобед- 14.00 - 18.00 ч.;
Петък сутрин - 8.30 - 12.30 ч.;
Петък следобед- 14.00 - 18.00 ч.;
Събота сутрин - 09.00 - 14.00 ч.;
Събота следобед - 14.00 - 18.00 ч.;
Неделя сутрин - 09.00 - 14.00 ч.;
Неделя следобед - 14.00 - 18.00 ч.

ЦЕНИ:

За група с продължителност 4 астр. ч. 4 пъти месечно:
Месечна такса /20 астр.ч./ - 112 лв. /7 лв./астр.ч./
Полугодишна такса - първи/втори учебен срок 20 дни х 4 астр.ч.= 80 астр.ч. - 538 лв.
Годишна такса /една учебна година до края на юни/ - 1008 лв.
Дневна такса /4 астр.ч./ - 40 лв.

 

За група с продължителност 5 астр. ч. х 4 пъти месечно:
Месечна такса /20 астр.ч./ - 140 лв. /7 лв./астр.ч./
Полугодишна такса - първи/втори учебен срок 20 дни х 5 астр.ч.= 100 астр.ч. - 665 лв.
Годишна такса /40 дни х 5 астр.ч. = 200 астр.ч./ - 1260 лв.
Дневна такса /5 астр.ч./ - 50 лв.


Цените са в BGN и са крайни цени. 

 

Центъра организира и периодични семинари /на живо и онлайн/, разясняващи общи изисквания и принципи за подготвяне на портфолио с рисунки за кандидатстване в университети у нас и в чужбина.


За СЕМИНАР на тема "Портфолио с рисунки" вижте повече информация на ПОРТФОЛИО с РИСУНКИ.


Как да подготвите вашето ПОРТФОЛИО с рисунки за кандидатстване в страната и/или в чужбина?
В България с портфолио с рисунки се кандидатства в НБУ, специалности: интериорен дизайн, графичен дизайн, анимация,  моден дизайн, визуални изкуства и др. Различните специалности имат някои специфични изисквания, но и доста общи постановки.
За чужбина изготвянето на портфолио също трябва да е съобразено с конкретните изисквания на учебното заведение - като брой на рисунките, вид на рисунките, начин на представянето им - в оригинал, дигитално на носител или по интернет, дати за подаване на документи и дати за изпращане на портфолиото с рисунки и др. Обикновено след като изпратите първо запитване до дадено учебно заведение, те ще ви върнат отговор с изискванията. Понякога дори поставят и специфични индивидуални задачи, освен изисквуемото портфолио с рисунки. Имайте пред вид, че за чужбина процесът на кандидатстването трябва да започне доста рано, понякога дори още есента на учебната година, в която сте 12 клас.

Освен подпомагане на кандидат-студентите за изготвяне на портфолиото им, ОЦ "Студио S" предлага и предварителна консултация във връзка с Вашето ПОРТФОЛИО.

КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с Вашето ПОРТФОЛИО С РИСУНКИ.

Консултацията за изготвяне на портфолио с рисунки предлагаме в две форми - на живо в  центъра или онлайн с реален преподавател.

Предлагаме два вида, консултации, от които можете да изберете тази, която отговаря на Вашите нужди:

Консултация - вариант 1:
Продължителност - 1 астр. час. Ще придобиете познания как трябва да изглежда едно портфолио за кандидатстване в университет за желаната от Вас специалност, какви работи и проекти трябва да съдържа и как да бъде оформено и представено. Също така:

- Ще разгледаме и обсъдим изискванията, които имат за портфолиото избраните от вас институти, за да ги съпоставим с вашата подготовка;
- Ще обсъдим вашите придобити до момента изобразителни умения и знания. За целта е препоръчително да носите всички ваши опити в областта на рисуването;

Цена на консултацията - 78 лв.  

Консултация - вариант 2:
Продължителност 1 астр. час и 30 мин. Освен гореизброената информация и знания, които ще получите теоретично и онагледено, във втория вид консултация ще се набележат и основните насоки, в които трябва да работите и ще се създаде подробна програма, която да следвате във Вашата подготовка, съобразена с Вашите цели и времето, което имате за да пизготвите Вашето портфолио, така че да бъде успешно!

Цена на консултацията - 138 лв.  

ЗАПИСВАНЕ на час за консултация на телефон 0887 239 186.

 

Оформление на Вашето ПОРТФОЛИО С РИСУНКИ.

Оформлението, външния вид на портфолиото е много важно и само по себе си говори за Вашите дизайнерски умения и знания. Дигитално или книжно, портфолиото трябва да бъде добре издържано. Знаем, че в повечето случаи Вие не сте в състояние да оформите Вашето портфолио достатъчно убедително. Затова предлагаме услугата Оформление на портфолио. Цената за оформяне на 1 брой портфолио - 160 лв. За втора разновидност на подреждане /понякога различните университети имат известни разлики в изискванията си за портфолиото/ - 65 лв. Вие трябва да предоставите Вашите рисунки за заснемане или в JPG формат, ако ги имате вече заснети или скенирани в подходящо качество, както и изискванията за университетите, в които ще кандидатствате.

 

Колко време е необходимо да се подготвите за изпитите по рисуване? Отговорът на този въпрос зависи от много фактори - личните ви дадености, трудолюбието и постоянството ви, за колко различни изпита по рисуване ще се готвите, изискванията на учебното заведение към кандидатите и др. Например, ако кандидатстване архитектура в УАСГ, за да се подготвите отлично, с едно умерено темпо /посещение на курс по рисуване веднъж седмично за 4-5 часа и още няколко часа самостоятелно рисуване вкъщи по зададени за домашно задачи/, ще са ви необходими средно 2 учебни години. Разбира се, на някои им се налага да го направят и за една - възможно е, но ще е необходимо два пъти повече да рисувате.

 

Както споменахме по-горе, подготовката по рисуване, макар и в група, е индивидуална. Включването може да стане във всеки един момент, но съветът ни е да не чакате последния момент. :)


На поставения по-долу линк можете да чуете основни насоки за изготвяне на Портфолио с рисунки в интервюто с художничката и лектор Снежана Стоянова по  програма "Христо Ботев" на БНР, в рубриката "Лесно е!"

http://bnr.bg/hristobotev/post/100466117

 

РИСУВАНЕ В СОФИЯ - групи:

Понеделник сутрин - 8.30 - 12.30 ч.;
Понеделник следобед- 14.00 - 18.00 ч.;
Петък сутрин - 8.30 - 12.30 ч.;
Петък следобед- 14.00 - 18.00 ч.;
Събота сутрин - 09.00 - 14.00 ч.;
Събота следобед - 14.00 - 18.00 ч.;
Неделя сутрин - 09.00 - 14.00 ч.;
Неделя следобед - 14.00 - 18.00 ч.

 

ЦЕНИ:

За група с продължителност 4 астр. ч. 4 пъти месечно:
Месечна такса /20 астр.ч./ - 112 лв. /7 лв./астр.ч./
Полугодишна такса - първи/втори учебен срок 20 дни х 4 астр.ч.= 80 астр.ч. - 538 лв.
Годишна такса /една учебна година до края на юни/ - 1008 лв.
Дневна такса /4 астр.ч./ - 40 лв.

За група с продължителност 5 астр. ч. х 4 пъти месечно:
Месечна такса /20 астр.ч./ - 140 лв. /7 лв./астр.ч./
Полугодишна такса - първи/втори учебен срок 20 дни х 5 астр.ч.= 100 астр.ч. - 665 лв.
Годишна такса /40 дни х 5 астр.ч. = 200 астр.ч./ - 1260 лв.
Дневна такса /5 астр.ч./ - 50 лв.


Цените са в BGN и са крайни цени. 

Почивни дни - официалните празници около Коледа и Нова година; 3ти март, Великден.

 

Записване за курс по рисуване

Записването в избрания от Вас курс може да стане във всеки един момент, тъй като обучението е индивидуално, въпреки че е в група. Датите на стартиране и приключване на обучението се изместват по съответния начин във времето. Оптимално количество подготовка за перфектно портфолио е година и половина при едноседмично посещение.


За записване: свържете с нас по телефона - тел.:  088 723 9186

Или попълнете електронна заявка от ТУК


Летен курс за изграждане на ПОРТФОЛИО и подготовка за изпити по рисуване - всеки ден през ЮЛИ

Летен интензивен курс по РИСУВАНЕ / Летният лагер по рисуване е предназначен за гимназисти, които желаят да получат интензивна подготовка за изграждане на своето творческо портфолио за кандидатстване в креативни специалности в страната и чужбина през летните ваканционни месеци. Вижте пълната информация за лагера на линка: ЛЕТЕН ЛАГЕР ПО РИСУВАНЕ


Допълнителни обучения за изготвяне на ТВОРЧЕСКО ПОРТФОЛИО по:

Photoshop - базисни умения, необходими за кандидатстващите за специалност Графичен дизайн, Анимация, Гейм дизайн и носещи допълнителни точки към портфолиото и за други специалности.

Corel Draw  - базисни умения, необходими за кандидатстващите за специалност Графичен дизайн, Анимация, Гейм дизайн и носещи допълнителни точки към портфолиото и за други специалности.

3D Studio Max  - базисни умения, необходими за кандидатстващите за специалност Архитектура, Анимация, Гейм дизайн и носещи допълнителни точки към портфолиото и за други специалности.

After Effects  - базисни умения, необходими за кандидатстващите за специалност Графичен дизайн, Анимация, Гейм дизайн и носещи допълнителни точки към портфолиото и за други специалности.

Стартирането и продължителността се определят допълнително в процеса на обучението по рисуване, в зависимст от нуждите на курсистите. 

 


ОНЛАЙН УРОЦИ ПО РИСУВАНЕ с учител в реално време

Индивидуални онлайн уроци по рисуване

подготовка по рисуване

 

Предлагаме и онлайн обучение по рисуване с цел подготовка за изпити по рисуване или изготвяне на портфолио с рисунки. Уроците се провеждат от реален преподавател в нашата виртуална класна стая. Преподавателят обяснява теорията, демонстрира рисувателни техники, обсъжда с курсиста неговите рисунки, коригира домашните задачи и всички останали етапи от процеса на обучението по рисуване, които курсиста вижда на своя екран.

График на обучението - Онлайн обучението по рисуване се провежда в предварително уговорен график, който е съобразен с Вашето време и цели. Минимума часове за месец, които трябва да бъдат взети за 4 урока. Ако се наложи да пропуснете час и се обадите най-късно предишния ден, то тогава можете да уговорите време, в което да си вземете часа.

Продължителност на един урок - 1 астрономичен час.

Цена на един онлайн урок по рисуване - 40 лв.

Заплащането се извършва по банков път или на място в центъра за 4 урока предварително. Вижте данните за заплащане по банков път в раздел ЦЕНИ.

За повече информация и записване позвънете на тел.  088 723 9186

 

Групово онлайн обучение по рисуване

курсове по рисуване  Дистанционно – онлайн.

  Допълнително условие за онлайн обучението по рисуване: възможност да правите снимки       във формат JPG на вашите рисунки от домашните ви задачи, които да изпращате на пощата на преподавателя.

Онлайн уроците по рисуване за кандидат студенти са разделени на следните модули:

инжинерен дизайн    Архитектура и Инженерен дизайн в ТУ-София

Модул 1 – Перспективна, конструктивна задача, графично изобразяване на геометрични обекти в пространството - първи изпит по рисуване и за двете специалности
Модул 2 - Цветна композиция /задача/ - втори изпит за инженерния дизайн и трети – за архитектура.

Модул 3 - Рисуване на капител - втори изпит по рисуване за архитектура

архитектура    Портфолио за ВУЗ в страната и чужбина

Модул 1 – общ за всички специалности - Композиция, конструкция, светлосянка – графично изграждане на обекти

Модул 2 – общ за всички специалности – Цвето-знание – цветни упражнения, абстрактни композиции, живописно изграждане на обекти

Модул 3 - Интериорен дизайн – теми, специфични за специалността

Модул 4 - Графичен дизайн – теми, специфични за специалността

Модул 5 - Моден дизайн теми, специфични за специалността

Модул 6 - Анимация теми, специфични за специалността

Модул 7 - Архитектура теми, специфични за специалността

Модул 8 - Рисуване на човешка глава и фигура

Можете да се запишете за който модул желаете в онлайн секцията, където ще видите и повече информация за онлайн курсовете.
Получавате непрекъснат достъп до теоретичната част на разработените уроци по рисуване. 
Ежеседмични виртуални класни стаи с преподавател, който обяснява, отговаря на вашите въпроси, рисува на монитора си и показва всяко нещо как се прави, а курсистите виждат на своите монитори в реално време всичко. Ще Ви бъдат давани домашни задачи, базирани на взетия материал във виртуалната класна стая, които трябва да изпратите на пощата на преподавателя най-късно до обяд на деня преди сесията във виртуалната класна стая. С преподавателя провеждате конферанси във виртуалната класна стая – обсъждане на вашите рисунки, които сте направили самостоятелно.Също така Вие ще виждате на вашите монитори рисунките си и тези на другите курсисти и преподавателят ще анализира постиженията и грешките във всяка от тях.

Дали ще избирете на живо курсове по рисуване или уроци по рисуване или онлайн курсове по рисуване или индивидуално обучение по рисуване зависи от вас и от вашите възможности като време, местоживеене и други. Ние гарантираме 100% успеваемост, независимо чрез коя форма на обучение по рисуване сте се подготвили.

Рисунки на наши възпитаници можете да видите в галерията на сайта.


АНКЕТИ:

Ако сте били клиенти на Студио S и искате да изкажете мнение или препоръка за ползваните услуги, моля, попълнете  АНКЕТА за лица, ползвали услуга на центъра.

Ако се интересувате от услугите на центъра и искате да направите предложение или препоръка, моля попълнете АНКЕТА за лица, интересуващи се от услугите на центъра.


Курсове по рисуване, уроци по рисуване, изготвяне на портфолио с рисунки, портфолио с рисунки, рисуване за деца, подготовка по рисуване, изобразителни изкуства за деца, приложни изкуства за деца

 

 

 


    безплатни уроци по фотошопНОВИНА: 1 астр. час БЕЗПЛАТЕН видео урок по Photoshop*.  Станете    дизайнер! Регистрирайте се  в Промо абонамент във формата вляво и ще    получите достъп до урока.


подготовка за анимация

 

 

 

 

 

 

Използваме "бисквитки", за да подобрим нашия уебсай и работата ви с него като негови потребители. С използването на сайта, Вие се съгласявате с това. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk