Приложни изкуства за деца | Художествен текстил за деца

Курс по Художествен текстил за деца

В курса по Художествен текстил децата ще научат: историята на печатния и тъкан текстил; видовете художествен текстил; принципи на проектирането и изпълнението им. Ще изработват проекти за печатан текстил и тъкан текстил. Ще изпълняват техните проекти в материал, така че накрая на обучението ще имат реализирани продукти на печатния текстил и художествено, текстилно, тъкано пано за стена.

В курса е застъпено обучение по две основни направления в художествения текстил - изработване на проекти за печатан текстил; изработване на цветоотделки /шаблони/ за отпечатване в мащаб 1:1; отпечатване на един от проектите в материал до готов продукт и проектиране и изпълнение на художествено тъкано пано за стена.

Обучението се провежда всяка седмица - четвъртък /без официалните празнични дни и ваканциите/ от 14.30 до 17.50 часа /първи срок/ и 08.30 до 11.50 часа /втори срок/, включвайки две почивки от 10 мин.

Курсът започва първата седмица на октомври и завършва средата на юни.

Курсъс се състои от два модула. Всеки модул е с продължителност 16 седмици по 3 астрономични часа / общо 48 астрономични часа за модул/.

ВАЖНО! ОЦ "Студио S" подсигурява всички необходими материали за изработването на текстилните продукти:
- За комплект покривки за студено сервиране /плат, изготвяне на сито за сито печат, картони за цветоотделки, хартия и картон за рисуване и проектиране, печатарски текстилни мастила, фирнизи и други/;
- За печат на тениска /гореизброените + тениска в желан от вас размер и цвят/;
- За тъканото художествено пано /рамка за тъкане, материали за подготовката й за тъкане, прежда - основа, разноцветна прежда за тъкане над 1,5 килограма, картони, хартия и бои за проектирането и спомагателни за тъкането нужди.
Цената за материалите е включена в таксите.

 

иконопис за децаМодул 1 - обучение по проектиране и изпълнение на художествен печатан текстил. Започва първата седмица на октомври и завършва края на януари. В този модул децата ще научат видовете декоративни композиции - отворена, фризова, затворена; принципите на стилизацията, комбинаториката; как се изработва модул, декоративен елемент и декоративна композиция; как се подготвя проекта за печат, принципи на ситопечата; как се отпечатва текстилното произведение. Ще изготвят проекти за:
- десен за плат - отворена композиция;
- проект за завеса - фризова композиция;
- проект за комплект покривки за студено сервиране - затворена композиция;
- цветоотделки и сита за отпечатване на покривките;
- ще отпечатаме покривките, ще ги дадем за подгъване и ще имаме готовото изделие, сътворено от детските ръце.
Цена на модула:
- 345 лв. /една вноска в началото на модула/ или
- 97 лв. месечна такса /заплаща се на 03 октомври, 07 ноември, 05 декември 2013 г и на 09 януари 2014 г./.

иконопис за децаМодул 2 - художествено тъкани пана. Започва първата седмица на февруари и завършва средата на юни.  В този модул децата ще научат историята на тъкания текстил, как се проектира пано за художествено тъкане, как се тъче на вертикален стан, как се подготвя рамка за художествено тъкане у дома и не на последно място - ще изработят сами художествено пано за украсата на дома ви.
Цена на модула:
- 345 лв. /една вноска в началото на модула/ или
- 97 лв. месечна такса /заплаща се на 06 февруари, 06 март, 03 април и на 22 май 2014 г./.

Отсъствия не се приспадат от таксите.


В края на курса децата ще получат удостоверение за завършен курс по Художествен текстил.

 

приложни изкуства       приложни изкуства     приложни изкуства    приложни изкуства   приложни изкуства   

приложни изкуства