Дневен режим на лятна занималня

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ЛЯТНАТА ЗАНИМАЛНЯ за деца

В лятната занималня за деца спазваме режима, изложен по-долу. Понякога се налагат промени, породени от метеорологичните условия.

08.30 - 09.30 - четене на задължителната литература

09.30 - 10.00 - Обучение по добродетели - разговор на тема, свързана с дородетел, разглеждан през деня.

10.00 - 10.15 - сутрешна междинна закуска - плод

10.15 - 12.30 - игри на открито

12.30 - 13.00 - обяд /кетъринг -супа и основно ястие или храна, носена от вкъщи/

13.00 - 13.30 - четене на задължителната литература

13.30 - 14.10 - обучение по Английски език

14.20 - 15.00 - Български език и писане

15.10 - 15.50 - Математика

15.50 - 16.10 - следобедна закуска - сандвич

16.10 - 17.30 - Изобразителни изкуства: приложни и изящни изкуства

17.30 - 18.00 - занимателни игри в занималнята


Вижте много повече информация за ЛЯТНАТА ЗАНИМАЛНЯ тук.