Рисуване | за кандидат-студенти |

 

Курсовете по рисуване за кандидат-студенти са с две насоки:

1. Куросове по рисуване - подготовка за ИЗПИТИ по рисуване в учебни заведения у нас и в чужбина.

Вижте повече информация за Подготовка за Изпити по Рисуване

2. Курсове по рисуване за подготовка на ПОРТФОЛИО с рисунки за кандидатстване у нас и в чужбина.

Вижте повече информация за Подготовка на Портфолио с рисунки

3. Онлайн курс за подготовка на ПОРТФОЛИО

 

 


Предварителни услуги:

Тест за Кариерно ориентиране и 10-минутна безплатна телефонна консултация във връзка с подготовката Ви за кандидатстване /къде и как можете да кандидатствате за желаната от Вас специалност/. За да получите теста и консултацията, попълнете следната електронна заявка.


Информация за специалности и институти с кандидатстване с изпит по рисуване или с портфолио с рисунки.

Кои специалности изискват умения по рисуване от кандидат-студентите?


Неезависимо дали желаете да учите в България или в чужбина, ако Вашите интереси са насочени към долуизброените специалности, то Вие трябва да се явите на изпит по рисуване или да представите портфолио с рисунки.

Списък на специалностите, за които се кандидатства чрез проверка на Вашите умения по рисуване, Вашата креативност и творчески подход:
- графичен дизайн;
- интериорен дизайн;
- архитектура;
- анимация;
- инжинерен дизайн;
- продуктов дизайн;
- моден дизайн;
- изобразителни изкуства;
- приложни изкуства;
- живопис;
- плакат;
- скулптура;
- керамика;
- металопластика;
- дълворезба и други

Институти в България с изпити по рисуване или портфолио с рисунки?

По-долу изброяваме всички институти в България, в които има специалност с прием с изпити по рисуване или с портфолио по рисуване, като уточняваме за всеки от тях изпитния формат.

НХА  /Национална художествена академия/ - София
В Художествената академия в София за всички специалности, независимо дали в изящния или в приложния факултет, се кандидатства с изпити по рисуване, които са различни за отделните специалности и със специфични изисквания, особено изпита по специалността.
Специалности, които се предлагат в НХА:
- бакалавърски програми – живопис; графика; стенопис; скулптура; книга и печатна графика; плакат и визуална комуникация; изкуствознание; резба; керамика; сценография, текстил – изкуство и дизайн; метал; индустриален дизан; рекламен дизайн; дизайн на порцелан и стъкло; дизайн на детската среда; мода.
- магистърски програми – живопис; стенопис; скулптура; скулптура – форма и движение; графика; илюстрация; изкуство на книгата; графичен дизайн; шрифт; графичен дизайн на непечатни медии; плакат; визуална комуникация; модерно и съвременно изкуство; изкуствознание и културно наследство; дигитални изкуства; фотография; теория и практика на художественото образование; психология на изкуството; арт терапия; резба; керамика; сценография за драматичен театър; сценография за музикален театър; сценография за куклен театър; сценография за кино и ТВ; костюмография; дигитална сценография и анимация; дизайн на сценичното и филмово осветление; проектиране на авторски визуален спектакъл; текстилен дизайн; текстилно изкуство; метал; автомобилен и машиностроителен дизайн; специализиран дизайн за хора с увреждания; интериорен и екстериорен дизайн; дизайн на комуникативни носители; дизайн на опаковката; рекламен дизайн; дизайн на порцелан и стъкло; дизайн на компютърни игри; костюми и аксесоари на сюжетни игри, карнавали и атракциони; детска среда – екстериор; детска среда – интериор; средства за игра; мода; реставрация.

НБУ /Нов български институт/
За долуизброените специалности в НБУ се кандидатства освен с ТОП изпита и със ПОРТФОЛИО с рисунки.
- бакалавърски програми: анимационно кино; графичен дизайн; интериорен дизайн; мода; мултимедия и компютърна графика; пластични изкуства;
- магистърски програми – анимационна режисура; графично и пространствено проектиране; дизайн на електронни издания и уебсайтове; живопис; изкуство от стъкло и керамика в архитектурата; илюстриране и графични технологии; плакат и комуникативен дизайн; пространствен дизайн; рекламен мениджмънт и визуален брандинг; сценичен дизайн и медии.

ТУ / Технически университет/
В ТУ за специалност инжинерен дизайн се кандидатства с два изпита по рисуване: рисуване на предмети в пространството и рисуване на цветна композиция.

Лесотехнически университет
В ЛТУ, специалност ландшафтна архитектура се кандидатства с два изпита по рисуване: рисуване на предмети в пространството и рисуване на цветна композиция.

СУ „Климент Охридски”
В СУ специалности с приемен изпит с портфолио по рисуване са:
- бакалавърски програми - изобразително изкуство /факултет по начална и предучилищна педагогика/.
- магистърски програми – педагогика и семиотика на изобразителното изкуство; рекламен дизайн и педагогика;

НАТФИЗ
За долуизброените специалности в  НАТФИЗ  се кандидатства с изпити по рисуване, които са специфични за всяка специалност:
- бакалавърски програми – сценичен и екранен дизайн; анимация.
- магистърски програми – педагогика

Великотърновси университет
За долуизброените специалности във Великотърновски университет  се кандидатства с изпити по рисуване /живопис и композиция/, които са специфични за отделни групи специалности:
- бакалавърски програми – живопис; стенопис; реставрация и консервация; графика; графичен дизайн и визуална комуникация; скулптура; рисуване и интермедия.
- магистърски програми – живопис; стенопис; реставрация и консервация; графика; графичен дизайн и визуална комуникация; скулптура; рисуване и интермедия.

Варненски свободен университет
За долуизброените специалности във В ВСУ се кандидатства с:
- за магистърска програма  - архитектура –- с три изпита / рисуване и композиция/;
- бакалавърски програми - дизайн на архитектурна среда; графичен дизайн; интериорен дизайн; светлинен дизайн – с портфолио с рисунки.

 

Кандидатстване в чужбина с портфолио с рисунки

Повечето институти в чужбина  /с малко изключения, където се кандидатства с изпити по рисуване/ изискват от кандидат-студентите ПОРТФОЛИО с рисунки и други изображения, които да демонстрират техните знания и умения в областта на изобразителното изкуство, триизмерно и двуизмерно изобразяване на обекти, разбиране на переспектива и конструкция, цветознание, творческо мислене и креативност. Изискванията, макар и доста общи, имат известни специфики за различните институти.

Ако сте избрали някоя/и от горепосочените специалности и желаете да я изучавате в чужбина, то трябва да знаете, че от Вас ще се изисква ПОРТФОЛИО с рисунки. Казавме „рисунки” най-общо, като тук трябва да подчертаем, че изискванията са най-разнообразни за различните страни, институти и специалности и работите, които трябва да покажете не включват само „рисунки”.

Какво трябва да включва едно портфолио?

- Рисунки по натура /life drawing/,с които да покажeтeсвоите умения за изобразяване на обекти в пространството, обем, конструкция и перспектива. Тук също така трябва да демонстрирате своите умения за работа с различни изобразителни техники – графични, живописни, пластични, колажни и др. и интерес към различни жанрове на изобразителното изкуство – натюрморт, пейзаж, портрет, фигурални композиции, интериор, екстериор, модерни форми – инсталации и др. Тук трябва да споменем също така, че много често се изискват скици /sketchbook/.

- 2Д и/или 3Д разработки. Част от гореспоменатите работи могат да влязат и в този раздел. Но тук трябва да се включат и по-творчески, креативни разработки и проекти /не рисунки по натура/, които да са свързани със специалността, за която се кандидатства. Под 3Д разработки не се има предвид компютърно моделирани 3Д обекти /макар че не се изключват, но само в много редки случаи се изискват специално/, а работи, в които има изградено илюзорно пространство. Пътна помощ в гр.София, страната и чужбина - patnapomoshtsofia.bg (Експресно, до 30мин за гр.София и винаги на ниски цени)
- Снимки. Някои институти допускат и представянето на снимки. Но трябва да се има предвид, че снимките не трябва да са от битов характер, трябва да са с добро качество и да носят в себе си художественост и интересен поглед по темата.
- Етапи на разработките. Не трябва да се смята, че трябва да се представят етапите на една рисунка например.  Комисията се интересува най-вече от вашето мислене, от вашата креативност и иска да види визуализирани етапите на мисълта ви, докато разработвате един проект. Примерно, ако кандидатствате интериорен дизайн и сте решили една от работите ви в портфолиото да е разработване на проект на някаква интересна маса, то освен окончателния проект е хубаво да се представят всички или някои от скиците, през които сте минали за уточняване на крайната форма на масата.

Допълнителна ВАЖНА информация

Изискванията за портфолио с рисунки трябва да се четат внимателно. Препоръчително е да го направите със специалист, защото голяма част от понятията, които са включени в изискванията, често се разчитат погрешно от незапознатите с тази област.

Друг много важен съвет е да спазвате всички технически изисквания към портфолиото ви.

Много важно също така е да се стремите към максималната бройка работи, която се допуска, а да не се задоволявате с минималното количество работи. Да, по принцип, винаги се казва, че не бройката, а качеството е опроделящо. Но имайте предвид, че трудно ще изненадате специалисти с качествата си, особено ако не сте се занимавали достатъчно дълго и задълбочено с рисуване. Затова препоръчваме подготовката ви по рисуване за изработване на портфолио да започва от 10, най късно от 11 клас.

Разбира се, ние много добре знаем, че доста често учениците решават какво искат да кандидатстват едва в 12 клас. И в този случай започват подготовката си по рисуване за изработване на портфолио през 12 клас, което е твърде късно, но не и невъзможно. Подготвяли сме успешно кандидат-студенти за портфолио по рисуване и за няколко месеца, но това е един много изтущителен процес поради силната натовареност, който отнема за този кратък период много ресурси.

Вие трябва да демонстрирате с вашето портфолио с рисунки компетенции, умения и креативност. Тези качества се развиват и улягат с постоянна и методична работа, за която трябва да се отдели специално време. Просто не е възможно да научите теорията и законите на рисуването и това да ви създаде и уменията на художник, които трябва да притежавате в някаква степен. Развитието на тези умения изискват методична подготовка по рисуване, която е съобразена със специфичните изисквания за всяка конкретна специалност.

За вас е важно също така да знаете в кои страни кога се кандидатства и кога се представя портфолиото, за да можете да организирате подготовката му.  С много малки изключения, ситуацията е следната:
- за Америка и Великобритания – декември – януари;
- за Германия, Холандия, Австрия, Италия – началото на лятото;
- за Франция – март.

Полезна практика е да ползвате консултантските услуги на фирми, които осъществяват връзка между кандидат-студентите и институтите, подготвят документите и дават по-конкретна информация за всеки институт. Не пропускайте изложенията за образование в чужбина.

Списък на университети по изкуства в чужбина

Вижте информация за нашите курсове по рисуване и уроци по рисуване /индивидуална подготовка/ за подготовка на портфолио.

Вижте повече подробности за изготвяне на ПОРТФОЛИО по рисуване.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На поставения по-долу линк можете да чуете основни насоки за изготвяне на Портфолио с рисунки в интервюто с художничката и лектор Снежана Стоянова по програма "Христо Ботев" на БНР, в рубриката "Лесно е!"

http://bnr.bg/hristobotev/post/100466117

рисуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А ето и много полезна информация за кандидатстване в чужбина от неформални и формални източници, сами ще видите :)  

кандидатстване в Германия

Кандидатстване в Германия и Австрия

Ще публикуваме още всяка полезна информация, която намерим.

Използваме "бисквитки", за да подобрим нашия уебсай и работата ви с него като негови потребители. С използването на сайта, Вие се съгласявате с това. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk