НВО 7 клас БЕЛ

НВО 7 клас БЕЛ

 

Вижте информация за подготовката по БЕЛ за НВО и кандидатстване в гимназии на ученици от 7 клас на следната връзка: Курсове по БЕЛ за 7 клас

 
 
За информация на родителите и кандидат-гимназистите по-долу поместваме информация за учебно-изпитната програма по БЕЛ за приемане на ученици след завършен 7 клас в държавните и общински училища.
Националното външно оценяване по БЕЛ след 7 клас съдържа конкретни изисквания, с които е добре да бъдете запознати.
 

Учебно-изпитна програма по български език и литература за приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен 7 клас

 
I. Вид и времетраене на изпита.
Приемният изпит е писмен.
Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверяват чрез тест в два модула с време за работа:
- по модула за национално външно оценяване - 60 минути;
- по допълнителния модул - 90 минути.
 
II. Формат на текста
Модулът за национално външно оценяване съдържа 25 задачи по български език и литература. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен и с кратък свободен отговор.
Максимален брой точки - 65.
Допълнителният модул е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача.
Максимален брой точки - 35.
Общ брой точки от двата модула - 100.
 
Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.
 
III. Учебно съдържание
 
Задачите по български език и литература в модула за национално външно оценяване се определят от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми за 7 клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до 7 клас включително.
 
Български език
 
- Текст и признаци на текста;
- Художествен текст. Художествени средства ( фонетични, лексикални и синтактични);
- Текстът в сферата на масовата комуникация. Публицистичен текст;
- Думата като лексикално средство в текста;
- Дума и контекст (подтекст);
- Лексикална и граматическа съчетаемост на думите;
- Неметафорична и метафорична употреба на думите;
- Неутрална и експресивна лексика;
- Употреба на фразеологични съчетания;
- Съчинително и подчинително свързване в простите и сложни изречения;
- Сложно съставно изречение. Пунктоация;
- Сложно смесено изречение. Пунктоация;
- Пряко и непряко предаване на чужда реч. Цитиране;
- Части на речта. Глагол;
- Вид на глагола;
- Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост от речевата ситуация;
- Съвместна употреба на глаголните времена;
- Езикова система. Езикови средства.
 
Литература
 
Христо Ботев - "На прощаване в 1868 г.";
Иван вазов - "Немили-недраги", "Една българка", "Опълченците на Шипка", "Българският език";
Алеко Константинов - Из "До Чикаго и назад" ("Ниагара"), из "Бай Ганьо" ("На гости у Иречека");
Пенчо Славейков - "Неразделни";
Пейо Яворов - "Заточеници";
Елин Пелин - "По жътва";
Йордан Йовков - "По жицата".
 
 
IV. Оценявани компетентности (знания и умения)
 
1. Познава и прилага граматични правила на съвременния български книжовен език;
2. Познава и прилага правописни правила на съвременния български книжовен език;
3. Познава и прилага пунктуационни правила на съвременния български книжовен език;
4. Познава лексикалното значение и лексикалната съчетаемост на думите и на фразеологичните словосъчетания в съвременния български книжовен език;
5. Разбира смисли, извлича и обработва информация от текстове, функциониращи в комуникативната практика;
6. Подбира и съчетава уместно езикови средства;
7. Изпълнява конкретна дидактическа задача при пререзказване на неизучаван художествен текст;
8. Познава литературните творби от учебната програма за задължителна подготовка в 7 клас включително съдържанието, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики;
9. Разбира и тълкува конкретна литературна творба;
10. Познава и използва непротиворечиво термини, заложени в учебните програми по български език и по литература в 7 клас.
11. Познава текстовите структури, структурните елементи и фигурите а езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текс;
12. Оформя графично текст.
 
 
Вижте информация за обучение по БЕЛ за седмокласници в ОЦ Студио S.
 
 
Вижте примерни тестове по БЕЛ за 7 клас.
 
Вижте примерни тестове по БЕЛ за 6 клас.
 
Вижте примерни тестове по БЕЛ за 5 клас.
 
 
 
 
 
 

Използваме "бисквитки", за да подобрим нашия уебсай и работата ви с него като негови потребители. С използването на сайта, Вие се съгласявате с това. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk