Училища в София

Тук публикуваме списъци на училищата в София с прием след 7 клас. Първият списък е на училищата в София по паралелки. Вторит списък на училищата в София е по номерация на училищата. Към всяко училище даваме връзка със сайта на съответното училище /ако има такъв/. Ако някой си търси аксесоари за телефона, нека да види този сайт . Имат много яки неща!

Знаем, че информираността е важно условие, за да вземем правилното решение къде искаме да учим, как да подредим училищата при попълване на документите за кандидатстване след 7 клас, за да успеем да получим образованието, от което се нуждаем.

УЧИЛИЩАТА В СОФИЯ ПО ПАРАЛЕЛКИ

УЧИЛИЩА СЪС СОБСТВЕН ПРИЕМ

НПМГ "Акад. Л. Чакарлов", лицей към СУ "Св. Климент Охридски"

НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ"

Национално СОУ "София"

НМУ "Л. Пипков"

134 СОУ "Димчо Дебелянов"

ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Първа Английска Езикова Гимназия

Втора Английска Езикова Гимназия "Томас Джеферсън"

133 СОУ "А. С. Пушкин"

31 СУЧЕМ "Ив. Вазов"

7 СОУ "Свети Седмочисленици"

22 СОУ "Георги Стойков Раковски"

18 СОУ "Уилям Гладстон"

32 СОУ "Св. Климент Охридски"

33 Езикова гимназия "Св. София"

127 СОУ "Иван. Н. Денкоглу"

54 СОУ "Св. Иван Рилски"

88 СОУ "Димитър Попниколов"

12 СОУ "Цар Иван Асен II"

96 СОУ "Лев Н. Толстой"

ПГИЧЕ "Св. Методий"

138 СОУ "Проф. Васил Златарски"

2 СОУ "Акад. Емилиян Станев"

125 СОУ "Проф. Боян Пенев"

137 СОУ "Ангел Кънчев"

81 СОУ "Виктор Юго"

21 СОУ "Христо Ботев"

ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ - ИСПАНСКИ ЕЗИК

164 Гимназия с преподаване на испански език "Мигел Де Сервантес"

31 СУЧЕМ "Ив. Вазов"

22 СОУ "Георги Стойков Раковски"

157 Гимназия с изучаване на чужд език "Сесар Вайехо" - II-ра испанскагимназия

90 СОУ "Генерал Хосе де Сан Мартин"

1 СОУ "Пенчо Славейков"

36 СОУ "Максим Горки"

30 СОУ "Братя Миладинови"

ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ - НЕМСКИ ЕЗИК

91 Гимназия с преподаване на немски език "Проф. Константин Гълъбов"

73 СОУ "Владислав Граматик"

35 СОУ "Добри Войников"

31 СУЧЕМ "Ив. Вазов"

7 СОУ "Свети Седмочисленици"

ПГИЧЕ "Св. Методий"

12 СОУ "Цар Иван Асен II"

30 СОУ "Братя Миладинови"

ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ - ФРЕНСКИ ЕЗИК

9 Френска езикова гимназия "Алфонс Дьо Ламартин"

133 СОУ "А. С. Пушкин"

35 СОУ "Добри Войников"

7 СОУ "Свети Седмочисленици"

18 СОУ "Уилям Гладстон"

12 СОУ "Цар Иван Асен II"

23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри"

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОФИЛ

НПМГ "Акад. Л. Чакарлов", лицей към СУ "Св. Климен Охридски"

СМГ "Паисий Хилендарски"

18 СОУ "Уилям Гладстон"

7 СОУ "Свети Седмочисленици"

119 СОУ "Акад. Михаил Арнаудов"

127 СОУ "Иван. Н. Денкоглу"

23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри"

55 СОУ "Петко Каравелов"

ХУМАНИТАРЕН ПРОФИЛ

2 СОУ "Акад. Емилиян Станев"

22 СОУ "Георги Стойков Раковски"

134 СОУ "Димчо Дебелянов"

119 СОУ "Акад. Михаил Арнаудов"

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ

31 СУЧЕМ "Ив. Вазов"

2 СОУ "Акад. Емилиян Станев"

51 СОУ "Елисавета Багряна"

128 СОУ "Алберт Айнщайн"

1 СОУ "Пенчо Славейков"

134 СОУ "Димчо Дебелянов"

30 СОУ "Братя Миладинови"

З9 СОУ "Петър Динеков"

137 СОУ "Ангел Кънчев"

79 СОУ "Индирa Ганди"

97 СОУ "Братя Миладинови"

95 СОУ "Проф. Иван Шишманов "

108 СОУ "Н. Беловеждов"

26 СОУ "Йордан Йовков"

74 СОУ "Гоце Делчев"

118 СОУ "Акад. Людмил Стоянов"

15 СОУ "Адам Мицкевич"

101 СОУ "Бачо Киро"

29 СОУ "Кузман Шапкарев"

47 СОУ "Христо Г. Данов"

ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ - ДРУГИ

133 СОУ "А. С. Пушкин" - руски език

32 СОУ "Св. Климент Охридски" - руски език

ПГИИРЕ "Михай Еминеску" - румънски език

18 СОУ "Уилям Гладстон" - арабски език

12 СОУ "Цар Иван Асен II" - гръцки език

36 СОУ "Максим Горки" - италиански език

105 СОУ "Атанас Далчев" - италиански език

23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри" - италиански език

18 СОУ "Уилям Гладстон" - китайски език

8 СОУ "Васил Левски" - английски език

14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" - английски език

113 СОУ "Сава Филаретов" - английски език

123 СОУ "Стефан Стамболов" - английски език

19 СОУ "Елин Пелин" - английски език

56 СОУ "Проф. Константин Иречек" - английски език

ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА

Национална търговско-банкова гимназия

Национална стопанско-финансова гимназия

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Хр. Ботев"

Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"

Софийска професионална гимназия по туризъм

Национална професионална гимназия по фина механика и оптика "М. В. Ломоносов"

Професионална гимназия по електротехника и автоматика

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн

Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"

Професионална гимназия по облекло "Княгиня Мария Луиза"

Професионална гимназия по телекомуникации

Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация "А. С. Попов"

Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен Златарова"

Професионална гимназия по химични и микробиологични технологии "Проф. Пенчо Райков"

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Г. Павлов"

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии

 

Професионална гимназия по механоелектротехника "Н. Й. Вапцаров"

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване

Професионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Буров"

Професионална гимназия по транспорт "Дж. А. Макгахан"

Професионална гимназия за железопътен транспорт

Професионална гимназия по селско стопанство "Бузема"

 

училища към министерство на културата

Национално художествено училище по изящни изкуства "Илия Петров"

Национално художествено училище по приложни изкуства "Свети Лука"

Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография

 

СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА

Средно специално училище с детска градина за деца с увреден слух "Проф. Д-р Дечо Денев"

Училище за деца с нарушено зрение - София

 

ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

Американски колеж

Балкански Колеж "Ариадна"

Първа частна математическа гимназия

Частна математическа гимназия "Евклид"

Частно СОУ "Рьорих"

Частно СОУ с ранно чуждоезиково обучение "Дрита"

Частна езикова гимназия "Лесинг"

Частна езикова гимназия "Проф. Иван Апостолов"

Частна професионална гимназия по мениджмънт и бизнес администрация "Хелиос 2000"

Частно бизнес училище "Евростандарт"

Частно СОУ "Дорис Тенеди"

Частни немски училища "Ерих Кестнер"

Частно ОУ с изучаване на английски език "Меридиан"

Частно училище "РОВЕЛ "

Частно основно училище и професионална гимназия "Св. св. Кирил и Методий"

Частно СОУ с ранно чуждоезиково обучение "Еспа"

Първа частна английска гимназия "Уилям Шекспир"

Частна профилирана езикова гимназия "Д-р Мария Монтесори"

Международна гимназия "Проф. Д-р Васил Златарски"

Частна Профилирана Гимназия "Дружба"

 


 

УЧИЛИЩАТА В СОФИЯ ПО номерация

 

НПМГ "Акад. Л. Чакарлов", лицей към СУ "Св. Климент Охридски"

СМГ "Паисий Хилендарски"

НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ"

Национално СОУ "София"

НМУ "Л. Пипков"

ПГИЧЕ "Св. Методий"

Първа Английска Езикова Гимназия София

Втора Английска Езикова Гимназия "Томас Джеферсън"

ПГИИРЕ "Михай Еминеску"

1 СОУ "Пенчо Славейков"

2 СОУ "Акад. Емилиян Станев"

3 СОУ "Марин Дринов"

7 СОУ "Свети Седмочисленици"

8 СОУ "Васил Левски"

9 Френска езикова гимназия "Алфонс Дьо Ламартин"

12 СОУ "Цар Иван Асен II"

13 СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров"

15 СОУ "Адам Мицкевич"

18 СОУ "Уилям Гладстон"

19 СОУ "Елин Пелин"

21 СОУ "Христо Ботев"

22 СОУ "Георги Стойков Раковски"

23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри"

24 СОУ "П. К. Яворов"

26 СОУ "Йордан Йовков"

29 СОУ "Кузман Шапкарев"

30 СОУ "Братя Миладинови"

31 СУЧЕМ "Ив. Вазов"

32 СОУ "Св. Климент Охридски"

33 Езикова гимназия "Св. София"

35 СОУ "Добри Войников"

36 СОУ "Максим Горки"

З9 СОУ "Петър Динеков"

47 СОУ "Христо Г. Данов"

51 СОУ "Елисавета Багряна"

54 СОУ "Св. Иван Рилски"

55 СОУ "Петко Каравелов"

56 СОУ "Проф. Константин Иречек"

68 СОУ "Академик Никола Обрешков"

73 СОУ "Владислав Граматик"

74 СОУ "Гоце Делчев"

78 СОУ Христо Смирненски - Банкя

79 СОУ "Индирa Ганди"

81 СОУ "Виктор Юго"

85 СОУ "Отец Паисий"

88 СОУ "Димитър Попниколов"

90 СОУ "Генерал Хосе де Сан Мартин"

91 Гимназия с преподаване на немски език "Проф. Константин Гълъбов"

96 СОУ "Лев Н. Толстой"

97 СОУ "Братя Миладинови"

100 ОУ "Найден Геров"

101 СОУ "Бачо Киро"

105 СОУ "Атанас Далчев"

108 СОУ "Н. Беловеждов"

113 СОУ "Сава Филаретов"

118 СОУ "Акад. Людмил Стоянов"

119 СОУ "Акад. Михаил Арнаудов"

123 СОУ "Стефан Стамболов"

125 СОУ "Проф. Боян Пенев"

127 СОУ "Иван. Н. Денкоглу"

128 СОУ "Алберт Айнщайн"

132 СОУ "Ваня Войнова"

133 СОУ "А. С. Пушкин"

134 СОУ "Димчо Дебелянов"

135 СОУ "Ян Амос Коменски"

137 СОУ "Ангел Кънчев"

138 СОУ "Проф. Васил Златарски"

144 СОУ "Народни Будители"

145 СОУ "Симеон Радев"

157 Гимназия с изучаване на чужд език "Сесар Вайехо" - II-ра испанскагимназия

163 ОУ "Черноризец Храбър" - София

164 Гимназия с преподаване на испански език "Мигел Де Сервантес"

НСОУ "София"

Средно специално училище с детска градина за деца с увреден слух "Проф. Д-р Дечо Денев"

Училище за деца с нарушено зрение - София

Професионални училища

Национална търговско-банкова гимназия

Национална стопанско-финансова гимназия

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Хр. Ботев"

Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация "А. С. Попов"

Национална професионална гимназия по фина механика и оптика "М. В. Ломоносов"

Професионална гимназия по електротехника и автоматика

Професионална гимназия по телекомуникации

Професионална гимназия по механоелектротехника "Н. Й. Вапцаров"

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн

Професионална гимназия по облекло "Княгиня Мария Луиза"

Професионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Буров"

Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"

Професионална гимназия по транспорт "Дж.А.Макгахан"

Професионална гимназия за железопътен транспорт

Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен Златарова"

Професионална гимназия по химични и микробиологични технологии "Проф. Пенчо Райков"

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Г. Павлов"

Професионална гимназия по селско стопанство "Бузема"

Софийска Професионална Гимназия по Електроника "Джон Атанасов"

Софийска Професионална Гимназия по Туризъм

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии

Частни училища

Американски колеж

Балкански Колеж "Ариадна"

Първа частна математическа гимназия

Частна математическа гимназия "Евклид"

Частно СОУ "Рьорих"

Частно СОУ с ранно чуждоезиково обучение "Дрита"

Частна езикова гимназия "Лесинг"

Частна езикова гимназия "Проф. Иван Апостолов"

Частна професионална гимназия по мениджмънт и бизнес администрация "Хелиос 2000"

Частно бизнес училище "Евростандарт"

Частно СОУ "Дорис Тенеди"

Частни немски училища "Ерих Кестнер"

Частно ОУ с изучаване на английски език "Меридиан"

Частно училище "РОВЕЛ "

Частно основно училище и професионална гимназия "Св. св. Кирил и Методий"

Частно СОУ с ранно чуждоезиково обучение "Еспа"

Първа частна английска гимназия "Уилям Шекспир"

Частна профилирана езикова гимназия "Д-р Мария Монтесори"

Международна гимназия "Проф. Д-р Васил Златарски"

Частна Профилирана Гимназия "Дружба"

 

Училища към Министерство на Културата

Национално художествено училище по изящни изкуства "Илия Петров"

Национално художествено училище по приложни изкуства "Свети Лука"

Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография

 

Използваме "бисквитки", за да подобрим нашия уебсай и работата ви с него като негови потребители. С използването на сайта, Вие се съгласявате с това. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk